Εγγυήσεις

Το Tpoint εγγυάται ότι σύμφωνα με την εγγύηση τα προϊόντα λειτουργούν άριστα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών ή των συναρμολογητών τους. Η εγγύηση ισχύει για το χρονικό διάστημα που ορίζεται από την εκάστοτε εταιρεία προέλευσης του προϊόντος και αναγράφεται ξεχωριστά σε κάθε προϊόν του ηλεκτρονικού μας καταστήματος Tpoint.

Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και την νόμιμη απόδειξη αγοράς και αφορά μόνο προϊόντα ελαττωματικά από την κατασκευή τους και όχι από την φθορά τους από το χρήστη. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης το Tpoint θα επισκευάσει το προβληματικό προϊόν, αναλαμβάνοντας το κόστος των ανταλλακτικών που τυχόν θα απαιτηθούν ή θα το αντικαταστήσει. Οι περίοδοι εγγύησης και οι υπηρεσίες προορίζονται μόνο ως γενικές οδηγίες και ενδέχεται να υπάρχουν παραλλαγές.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει  στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από το Tpoint άτομο.
  • Όταν η βλάβη προέρχεται από ατύχημα, πτώση, έκθεση σε ακραία επίπεδα θερμοκρασίας, υγρασίας, κραδασμού ή ρίψης υγρών.
  • Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση πέρα από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
  • Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε περιβάλλον ή για χρήση που δεν προβλέπεται από τον κατασκευαστή.
  • Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.